Giới thiệu Công ty
Giới Thiệu Chung

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HÓA DẦU TA – BẠN VÀ NGƯỜI (TBN) hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh  số 4103006805 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/05/2007. Công ty được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu tư vấn và đầu tư trong lĩnh vực lọc dầu, hóa dầu, hóa chất, giáo dục, y tế sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO).
Hoạt động
Thông Tin Sản Phẩm
- Thông Tin Sản Phẩm Duraplate 301
chi tiết
Tư Vấn
- Lọc Dầu, Hóa Dầu, Hóa Chất
- Tư Vấn Pháp Lý
- Tư Vấn Đào Tạo Nguồn Nhân Lực
- Tư Vấn Về Môi Trường
- Các Dịch Vụ Khác
chi tiết
Đầu Tư
- Các Dự Án Về Lọc Dầu, Hóa Dầu
- Các Dự Án Về Hóa Chất
- Các Dự Án Xây Dựng Hạ Tầng Khu Công Nghiệp, Khu Kinh Tế
- Các Dự Án Đào Tạo Nguồn Nhân Lực
chi tiết
Thương Mại
- Thương Mại
chi tiết


Hình ảnh Tiêu biểu


Online No 1
Visitor No 221461
Copyright © 2007 TBN. All rights reserved.
Designed and developed by emsvn