Giới thiệu
Giới Thiệu Chung
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HÓA DẦU TA – BẠN VÀ NGƯỜI (TBN) hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh  số 4103006805 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/05/2007. Công ty được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu tư vấn và đầu tư trong lĩnh vực lọc dầu, hóa dầu, hóa chất, giáo dục, y tế sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO).
 
Online No 2
Visitor No 218568
Copyright © 2007 TBN. All rights reserved.
Designed and developed by emsvn