Hoạt động
Hoat Dong 1 2 Tư vấn đào tạo nguồn nhân lực

-         Xây dựng và điều hành trường tiểu học, trung học và dạy nghề;

-         Liên kết với các trường đại học để đào tạo kỹ sư và công nhân có tay nghề cao, có ký năng và kiến thức về các ngành lọc dầu,  hóa dầu, hóa chất...;

Online No 1
Visitor No 215376
Copyright © 2007 TBN. All rights reserved.
Designed and developed by emsvn