Hoạt động
Tu Van Dao Tao Nguon Nhan Luc Tư vấn pháp lý

-         Các hoạt động liên quan đến việc thành lập, sáp nhập, chia tách và giải thể doanh nghiệp Tư vấn Nhà đầu tư từ thủ tục cấp phép đến hỗ trợ xin giấy phép hoạt động, thành lập văn phòng đại diện hay các hoạt động của doanh nghiệp sau giai đoạn cấp phép;

-         Tư vấn về quản lý và chính sách lao động, tiền lương, giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong doanh nghiệp.

-         Các vấn đề liên quan đến thuế: thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu và các thủ tục Hải quan liên quan khác;

-         Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyển giao công nghệ, bao gồm việc thiết lập hợp đồng và các thủ tục liên quan;

-         Các vấn đề liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của tổ chức, cá nhân trong nước cũng như  nước ngoài hoạt động tại Việt nam.

Online No 1
Visitor No 215382
Copyright © 2007 TBN. All rights reserved.
Designed and developed by emsvn