Hoạt động
Hoat Dong 2 1 Các dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế

Với kinh nghiệm thu được trong quá trình tư vấn cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu công nghiệp, Công ty TBN đang phát triển các dự án về hạ tầng cơ sở cho các khu công nghiệp và khu kinh tế. TBN vừa đóng vai trò là người đưa ra các giải pháp vừa là nhà đầu tư trực tiếp tiến hành việc thi công xây dựng hệ thống hạ tầng tại những khu công nghiệp mới ở Việt Nam.
Online No 6
Visitor No 218559
Copyright © 2007 TBN. All rights reserved.
Designed and developed by emsvn