Hoạt động
Hoat Dong 2 2 Các dự án về hóa chất

Một trong những lĩnh vực hoạt động của TBN là dự án về hóa chất, trong đó đặc biệt là các dự án sản xuất ra các loại hóa chất cơ bản phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. TBN đang quan tâm tới việc đầu tư vào các dự án sản xuất xút (NaOH), Clo với các sản phẩm có giá trị kinh tế cao như EDC, VCM, PVC….
Online No 1
Visitor No 218561
Copyright © 2007 TBN. All rights reserved.
Designed and developed by emsvn