Hoạt động
Trial

Các dự án về Lọc dầu, Hóa dầuSong song chức năng là nhà tư vấn cho nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư các dự án lọc dầu, hóa dầu tại Việt Nam, TBN còn là nhà đầu tư trực tiếp vào những ngành công nghiệp mới mẻ và đầy triển vọng ở Việt Nam. Hiện tại, TBN vừa là chủ đầu tư vừa liên kết với một số công ty, tập đoàn kinh tế lớn như Shinpetrol, IPA, Rent A Port (Bỉ), BNR (Singapore), Asia Conseil (Pháp) vừa kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các dự án hóa dầu mới.
Online No 3
Visitor No 218556
Copyright © 2007 TBN. All rights reserved.
Designed and developed by emsvn