Hoạt động
THƯƠNG MẠI
Thương Mại
Nhập tên bàn viết - Kinh doanh các sản phẩm chất lượng cao có nhu cầu lớn trên thế giới và tại Việt Nam; - Xuất nhập khẩu thiết bị, máy móc, sản phẩm nhựa, sản phẩm dân dụng, đồ điện (dây cáp); - Xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; - Làm đại lý giới thiệu và phân phối các sản phẩm của các công ty nước ngoài tại Việt Nam....
 
Online No 1
Visitor No 221458
Copyright © 2007 TBN. All rights reserved.
Designed and developed by emsvn