Hoạt động
Thuong Mai

Hoạt động thương mại- Kinh doanh các sản phẩm chất lượng cao có nhu cầu lớn trên thế giới và tại Việt Nam;
- Xuất nhập khẩu thiết bị, máy móc, sản phẩm nhựa, sản phẩm dân dụng, đồ điện (dây cáp);
- Xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và các nước trên thế giới;
- Làm đại lý giới thiệu và phân phối các sản phẩm của các công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Online No 4
Visitor No 218557
Copyright © 2007 TBN. All rights reserved.
Designed and developed by emsvn